דף הבית    |    דבר הרב    |    ספריית אוצר אליהו    |    תלמוד תורה    |    זמני תפילות    |    תמונות    |    סרטונים    |    צור קשר
 
צילום: סטודיו מתי קולור שמיני עצרת צילום: סטודיו מתי קולור אולמות התפילה בבית הכנסת צילום: סטודיו מתי קולור שיפוץ והרחבת בית הכנסת 2008
 
בית כנסת הרמב"ם, בית מדרש ישיבת אליהו - רח' השילוח 23, קרית-שרת, חולון. ת.ד: 2255 מיקוד: 58122 טלפון: 03-5568987.