דף הבית    |    דבר הרב    |    ספריית אוצר אליהו    |    תלמוד תורה    |    זמני תפילות    |    תמונות    |    סרטונים    |    צור קשר
 

שחרית מניין א´:  05:30  
שחרית מניין ב´:  07:00

תפילת מנחה גדולה רק בזמן שעון חורף בשעה: 12:40
תפילת מנחה קטנה 20 דקות לפני השקיעה {בדרך כלל זה בזמן הדלקת נרות שבת של השבת שעברה}
תפילת ערבית 20 דקות אחרי השקיעה.

מנחה ערב שבת עם הדלקת נרות.
שחרית בשבת:  בקשות 06:15  שחרית 07:00 .
מנחה גדולה בשעון חורף 13:00 בשעון קייץ בשעה 14:00.
מנחה בשבת שעה לפני השקיעה.
ערבית מוצאי שבת עם יציאת שבת.
חול המועד מניין אחד בלבד בשעה 06:10.
ביום העצמאות בשעה 07:00.
ביום ט´ באב בשעה 06:00.
סליחות מניין א´ בשעה 04:30.
סליחות מניין ב´ בשעה 06:00.
סליחות בערב ראש השנה ובערב יוה"כ חצי שעה לפני עמוד השחר.
חגים וימים נוראים ראה פרסומים מיוחדים.
 
בית כנסת הרמב"ם, בית מדרש ישיבת אליהו - רח' השילוח 23, קרית-שרת, חולון. ת.ד: 2255 מיקוד: 58122 טלפון: 03-5568987.