דף הבית    |    דבר הרב    |    ספריית אוצר אליהו    |    תלמוד תורה    |    זמני תפילות    |    תמונות    |    סרטונים    |    צור קשר
 
שיעורי תורה בבית כנסת הרמב"ם ובית מדרש ישיבת אליהו:
זמן תוכן מועבר ע"י
יום ראשון
אחרי שחרית ב'חק לישראל
אחרי ערביתהלכההרב שאול פיינה
20:15גמראהרב גלילי
יום שני
אחרי שחרית ב'חק לישראל
אחרי ערביתעין יעקבהרב מיכאלי
20:15גמראהרב גלילי
יום שלישי
אחרי שחרית ב'חק לישראל
אחרי ערביתשו"ע שבתהרה"ג אברהם יוסף
18:00שיעור ילדים
יום רביעי
אחרי שחרית ב'חק לישראל
אחרי ערביתמשניות ברטנוראהרב ברגר
20:15גמראהרב גלילי
יום חמישי
אחרי שחרית ב'חק לישראל
אחרי ערביתעין יעקבהרב מיכאלי
שעה אחרישו"ע יו"דהרה"ג אברהם יוסף
תנ"ך20:30הרב שאול פיינה
18:00שיעור ילדים
יום שישי
אחרי ערביתהלכההרב שאול פיינה
20:00פרשת השבועיעקב קקיאשוילי
יום שבת
אחרי מנחה גדולהמנורת המאור
אחרי מנחה גדולההלכה/מוסרהרב גלילי
שעה לפני מנחה קטנההלכההרב שאול פיינה
בסעודה ג'פרשת השבועהרב שאול פיינה
אחרי ערביתמשניותהרב שאול פיינה
שעה לפני מנחהשיעור ילדים
בנוסף - כל יום בין מנחה לערבית ניתן שיעור בפרשת השבוע ע"י הרב המגיד שיעור באותו יום.
בית כנסת הרמב"ם, בית מדרש ישיבת אליהו - רח' השילוח 23, קרית-שרת, חולון. ת.ד: 2255 מיקוד: 58122 טלפון: 03-5568987.